Nem folyton naplót ír(-e) az író, a költő? Ott vagyunk a(z) (h)őseinkben.

Egy nyugat-bácskai, 1300 lelket számláló településen írom és élem a naplóm. Doroszló Gombossal és Kupuszinával együtt a három hagyományőrző település egyike a régióban. A második világháború után érkező likai telepesek hulláma, az 1990-es évek délszláv háborújának következményekénti menekültáradat, majd a napjainkban tapasztalható, gazdasági okokra visszavezethető elvándorlás megváltoztatta a lakosság létszámarányát, etnikai összetételét: szórvánnyá lett Doroszló. A településen található a Szentkút nevű Egyházmegyei Kegyhely, ahova Kisboldogasszony ünnepén, de egész éven át közel 10.000 zarándok érkezik. A küzdelmekért járó erények és kegyelmek részei az itteni magyarság közösségi kultúrájának. Az eddigi, többfajta betelepítési, bevándorlási hullám irányában befogadó közösségnek nem szokása elvenni a másét, a magáét (vallását, intézményeit, népviseletét, zenéjét) pedig erős gerinccel megőrzi, megtartja.

Naplót jegyezni, anélkül, hogy feltüntetem a helyet, ahol íródik, eleve nem hiteles. Esetemben pláne nem. Az (újság)írás mellett közösségi munkát végzek, tevékenyen részt veszek, nemcsak a település, hanem egész Nyugat-Bácska magyar közösségeinek életében is.

Beleolvadok, belehorpadok a tájba.

Olyan hely ez, ahol kevés beszédű lakói helyett, azok tettei (besz)élnek. Kedves Naplóm, minden nap arra törekszem, hogy individuumként eltanuljam ezt a közösségtől. Ha megszólalok, az tömör, velős, mégis sokatmondó legyen. Nagyon szerencsés vagyok, ugyanis ez visszafelé is működik, a vallási énekeken, népdalokon, magyar nótákon szocializálódott doroszlóiak „veszik a lapot”, érzik és tisztelik a költészetet. Így válik az ember alkotótársává a közösség, amelyben él és mozog.

„Elődei, a ház régi lakói nem gondoltak az elhízással. Az éhezéstől féltek. Attól, hogy beomlik a nádtető. Ha álmukban vagy szeretkezés közben, az a jobbik eset. Akkor megvédi őket a „dunyha”. A „magoságy” távol van a földtől, éghez közeli… Az ágyazásban a titok.” (LMT: Lakatlan házak lakói – részlet)

Fészekrakás. Ritkán van rá idő és alkalom, de ha megtörténhet, mindig ünnep kisétálni a „doroszlai” erdőbe, a több száz éves körtefához. Vajon raknak-e fészket rajta a madarak…? Doroszlón kevés gyerek születik, kevés a fiatal. Jó „zsíros” bácskai földek vannak errefelé, a lakosság zöme földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Ügyes, dolgos népek, nem ijednek meg a nehézségektől. Ha kell, kettő helyett dolgoznak, ünnepelnek, mulatnak…

A termőföldhöz hasonlóan a népviselethez is szoros kötődés fűzi a mindenkori „doroszlaiakat”. A délszláv háború idején és később is jellemző volt a magyarországi kereslet a doroszlói viselet iránt. Volt, hogy 1500 eurót is kínáltak egy-egy divétszoknyáért. Ám, akiben kicsit is él az elődök iránti tisztelet, az, ahogyan nem adja el a földet, a jövedelem forrását, úgy nem kótyavetyéli el a viseletet sem, mert identitása egyik alapjának tekinti. Nem beszélve azokról a fiatalokról, akik a művelődési egyesület kis, középső és ifjúsági néptánccsoportjának tagjaiként viselik a fellépéseken, táncolják benne a csősztáncot vagy a galambházat. Sodorhatja őket az élet bármilyen nyelvi mentalitású környezetbe, nem „vetkőznek ki” azokból az emberi és közösségi alapértékekből, amelyek a ruhával együtt teszik az embert.

„Kerek világ. Sok a szoknya. A fellépés után levetik, de lényükből soha nem vetkőznek ki. Az árvalányhaj pedig messzire száll az időben, hogy visszacsinálja, ami elcseszett. Képes rá, mert elhiszi magáról, hogy az. Elhiszik egymásról, hogy képesek. A jövő(nk)ben megnő a tér. Terjeszkedik a jövő. »Kiskendő négy sarka simára van vasalva«. A rend jó (!) szokás.” (LMT: Örök nyár – részlet. Várucca Műhely 58.)

Ilyen kicsi közösségben, amely paradox módon ugyanakkor ilyen nagy mértékben képes cselekedni, luxusnak számít a passzivitás, az alkotói elefántcsonttoronyba vonulás vagy a ,,magoságyban” délidőig való ábrándozás. Nem sírva, hanem bírva és írva élni: édes kötelesség.

L. Móger Tímea, Litera.hu, 2018. március 29.

https://litera.hu/irodalom/netnaplo/uzenet-a-doroszloi-magosagybol.html

Nyugat-Bácska Kuckója

L. Móger Tímea a szervezet új elnöke

A Kuckó Gyermeksarok doroszlói székhelyű, régió szintű civil szervezet több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Tevékenységét a 3–5 éves gyerekek számára szerveződő óvodáskor előtti foglalkozásokkal kezdte. Később egyéb közösségi rendezvények, tanfolyamok, kezdeményezések szervezését, segítését is felvállalta. Nemrégiben Pelt Ilonát váltotta L. Móger Tímea a civil szervezet élén. Az új elnököt, az egykori titkárt eredményekről, tervekről kérdeztük:

Milyen célok, programok mentén zajlott, zajlik a szervezet működése?

– Napközis, vagyis óvodás kor előtti közösségi foglalkozásokat tartunk jelenleg is, Doroszlón és Bezdánban. Emellett folyamatosan nyitottak vagyunk minden építő jellegű közösségi kezdeményezés felé. Fontosnak tartjuk, hogy a nyugat-bácskai magyar közösségek tagjainak igényei mentén szerveződjenek programjaink, gyerekek, felnőttek számára egyaránt. A különböző nyelvi és számítógépes tanfolyamokon keresztül a legváltozatosabb közösségi kulturális- és sportrendezvényeken keresztül több mindent támogat és társszervez a Kuckó Gyermeksarok. Ilyen például a hagyományos Luca-napi mulatság, amikor alkalmi foglalkozások keretében Zomborban látjuk vendégül a nyugat-bácskai óvodásokat, továbbá egyéb ünnepi alkalmak köré is szerveződik rendezvény.

Jelenleg az elején vagyunk egy, a szívünknek különösen kedves projektumnak, a Jégvirágtól a hóvirágig nevet kapott programsorozat első eseménye volt a kupuszinai közös Mikulás-ünnep, amikor is elutazhattak Kupuszinára a szilágyi, regőcei, őrszállási és csonoplyai magyar ajkú gyerekek, akik számára helyben, a településükön nem szerveződik Mikulás- ünnepség. Mondanom sem kell, hatalmas élmény volt számukra az ottani helyi közösség szervezésében zajló ünnepség, amelynek során a Mikulás lovaskocsin, minden sarkon megállva oszt ajándékcsomagot, és a gyerekek lesik, várják a jöttét. A hasonló együttműködések jellemzőek szervezetünkre, szoros, tevékeny kapcsolatot ápolunk a térség óvodáinak, általános iskoláinak munkatársaival, a szülőkkel, továbbá a művelődési egyesületek, civil szervezetek vezetőségével, a programok lebonyolítása során mindig számíthatunk a zombori Laza Kostić Kulturális Központ munkatársára, Szitás Mária művelődésszervezőre, partnerségben vagyunk a Dunatáj Egyesülés Régiófejlesztési civil ernyőszervezettel, és a zombori Szórványközponttal. Több művelődési programsorozat, körút megszervezésében is segédkeztünk, itt emelném ki Tóth Péter Lóránt magyarországi versvándor több műsorát is, amelyet nagy sikerrel mutatott be a nyugat-bácskai, magyarok lakta települések szinte mindegyikén. A székhely, Doroszló közösségi életéhez is nagyban hozzájárul a Kuckó.

Kisegítette már a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, az ifjúsági szervezet, az Önkéntes Tűzoltó Testület és az Alvég Teke Klub rendezvényeit, működését is. Emellett szervezőjévé vált a doroszlói nyári rendezvénysorozatoknak, azon belül is a helyi Hazaváró báránypaprikás-főző versenynek. Segíti továbbá a gombosi magyar közösség, egyesületek, civil szervezetek működését is. El kell mondjam, mindez nem volna lehetséges a Magyar Nemzeti Tanács és a Bethlen Gábor Alap, továbbá vajdasági vállalkozók, cégek támogatása nélkül. Felismerték, mennyire fontos a gyerekekkel való foglalkozás, törődés, és a magyar közösségi tartás, megtartás. Ezúton köszönjük nekik!

A regionális (magyar) közösségi tájékoztatás, dokumentálás feladatkörét szintén felvállalta a Kuckó Gyermeksarok.

Az előző elnök, Pelt Ilona számtalan zseniális, építő ötletének egyike a Nyugat-Bácska Portál létrehozása. Ez a mára hozzávetőlegesen 30 ezer fős olvasótáborral rendelkező, továbbá a Facebook-oldalán 150 ezer kedvelést számláló régió szintű információs portál fő célja, hogy dokumentálja a nyugat-bácskai magyar közösségek számára fontos történéseket, eseményeket, képekben és szövegben egyaránt. Magam szerkesztem ezt a felületet és a Facebook-profilt is én kezelem. Közös eredményként megélve, büszkén mondhatom, januárban leszünk háromévesek, de az érdeklődés nem lankad irányunkban, sőt. Egyre több az olvasó, már nemcsak a régióban, hanem Vajdaság-szerte és a külföldről haza kacsintgatók is figyelemmel kísérik a Portál híreit. Ami a legnagyobb öröm, hogy a közösség tagjai és vezetői egyaránt rendszeresen a segítségünkre vannak, küldik a híreket, képeket, fontosnak tartják hírt adni közösségük történéseiről. Hálásak vagyunk nekik mindezért.

Milyen további terveik vannak?

– Mindenképpen továbbvisszük a hagyományos rendezvényeinket, projektjeinket. Például a fent említett Luca-napi foglalkozásra december 13-án kerül sor. Emellett folyamatos kreativitás jellemez bennünket, az elnökség részéről mindig vannak új ötletek, amelyek szavatolják a megújulást és az időszerűséget.

Ennyi volna a titkok nyitja?

– Egyszerűnek hangzik, és amennyiben mind komolyan vesszük, az is: nincs fontosabb a pozitív, jó szándékú, építő hozzáállásnál. Továbbá talán mindenkinek, még saját magunk számára is nagy tanulság az, hogy a szándéknak és a tevékenységnek, szervezőnek és közösségnek összhangban kell lennie. Szerénytelenség nélkül mondhatom, sőt ki kell mondanom, a nyugat-bácskai magyar szórványközösségek és az élükön tevékenykedő szervezőegyéniségek iskolapéldái annak, hogyan kell és lehet összefogni, kitartani, az olykor felmerülő személyes sérelmeken vagy ambíciókon túllépve megtartani a közösséget – hallottuk L Móger Tímeától, a Kuckó Gyermeksarok új elnökétől.

tra, Magyar Szó- Hétvége, 2018. december 16.